CV

THOMAS VON WACHENFELDT

 Curriculum Vitae


PERSONLIGA UPPGIFTER

Är för närvarande anställd som Universitetslektor i Musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet. Undervisar och föreläser här i didaktik, metodik, musikhistoria, stråk, gitarr, musikteori, arrangering, komposition, ensemble, vetenskapligt skrivande, samt handledning av diverse uppsatser och examensarbeten. Är även anställd vid Uppsala universitet där jag undervisar i muskteori och Högsklan Dalarna där jag undervisar i musikproduktion.


TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Violin- och ensemblepedagog vid Sundsvall kulturskola 2005-2006 (Arbetsgivare: Sundsvalls kommun)


Klasslärare i musik vid Bergsjöskolan och Gnarps skola 2007-2009 (Arbetsgivare: Nordanstigs kommun)


Framnäs folkhögskola (2011-2014), där jag undervisat i musikhistoria och ensemble, samt instrumentalundervisning i stränginstrument och fiol


Bollnäs folkhögskola (2012-2014), där jag undervisat i musikhistoria, samt sats- och gehörslära.


Forskarstuderande vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Undervisade även i violin, musikpedagogik och musikhistoria, samt handledde examensarbeten.


EXAMINA

Instrumental- och ensemblepedagog vid Musikhögskolan Ingesund (examen 2006).


Oavslutad konstnärlig kandidatexamen vid Kungliga musikhögskolan.


Filosofie doktorsexamen i Musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet 2015.


Utnämnd till docent 2021.


VETENSKAPLIGA MERITER

Min forskning har hittills fokuserat främst på lärande som traditionellt ägt rum utanför utbildningsinstitutionerna med särskilt fokus på svensk folkmusik och extremare hårdrock. Jag har också ett stort intresse för musik- och idéhistorisk forskning, samt även musikvetenskap.


I min forskning har jag intresserat mig främst för sociologiska och hermeneutiska teoribildningar som Bourdieus fältteori, samt Ricœurs olika teorier kring tradering och mimetiska processer. Jag har även haft stor nytta av Lave & Wengers teorier kring praxisgemenskap och situerat lärande, samt i viss utsträckning Berger & Luckmans institutionaliseringsteori.


Publikationslista (Refereegranskade publikationer)


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström, Sture & Liljas, Juvas Marianne (2012). Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920- talet. I: Nielsen, Frede, V.; Holgersen, Sven-Erik & Graabræk Nielsen, Siw (red), Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 13 (pp. 115–130). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström Sture & Liljas, Juvas Marianne (2013). Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess historiska rötter. I: Holgersen, Sven- Erik; Georgii-Hemming, Eva; Graabræk Nielsen, Siw & Väkevä, Lauri (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 14 (pp. 73-89). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en folk- och världsmusikutbildning. I: Derkert, Jacob; Lund, Tobias & Wallrup, Erik (red). Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research/ STM-SJM 96:2 (pp 23-41). Svenska samfundet för musikforskning.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Vi speler inga covers vi e’! – Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier. I: Musikk og tradisjon (pp 53-83).


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2017). The Becomings of Satanist Musicianship: A study of how Black metal musicians describe their learning processes. I: Varkøy, Øyvind; Kallio, Alexis; Georgii-Hemming, Eva & Pio, Frederik  (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 18. Oslo: NMH-publikasjoner.


Ferm Almqvist, C., Gullberg, A., Hentschel, L., Mars, A., Nyberg, J., & von Wachenfeldt, T. (2017). Collaborative learning as common sense – structure, roles and participation amongst doctoral students and teachers in music education – beyond communities of practice. Visions of Research in Music Education, 29


von Wachenfeldt, Thomas (2018). Folkmusikfältets uppkomst och autonomisering tolkat genom tre kulturfurstars strategier. I: Åkesson, Ingrid (red). PULS: Musik- och dansetnologisk tidskrift, Vol 3, 2018. Stockholm: Statens musikverk.


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2019). When hell freezes over. I:  Kallio, Alexis; Alperson, Philip & Westerlund, Heidi (red). Perspectives on Music, Education and Religion: A Critical Inquiry. Helsinki: Sibelius Academy of Music.


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2020). ”You who hate God”: Channeling hate through the sound of Lucifer. I: Kallio, Alexis. (red). Difference and Division in Music Education. Abingdon och New York: Routledge.


von Wachenfeldt, Thomas (2021). Rekonstruktion och revitalisering – Ett försök att återbörda några hälsingska spelmansnummer till en föreställd ursprungsdräkt. En studie om att utifrån interpretatoriska verktyg från äldre konst- och folkmusikalisk tradition tolka spelmansmusik med rötter i 1700-talet. I: Eriksson, Karin (red). Musikk og tradisjon. Sofiemyr: Novus


PEDAGOGISKA MERITER

Förutom de anställningar som redovisats under punkt 1, har jag varit lärare vid otaliga work-shops och kurser i främst folkmusik runtom i Sverige och världen.


ÖVRIGA UPPDRAG

Delägare i Senza Vib Konst & Musik AB. Ett företag med musik- och konsttjänster, samt förlagsverksamhet med utgivning av litteratur, musik och noter.


Har under två mandatperioder varit förtroendevald för Centerpartiet som ordinarie ledamot kommunfullmäktige i Nordanstig, samt en mandatperiod i Kultur- och utbildningsnämnden. Har även varit suppleant i kommunstyrelsen.


Är ledamot nr 3 i Hälsinge Akademi


DISKOGRAFI

1997 – De Tveksamma – Split-CD med Julie Laughs No More (Humla Produktion)

2000 – De Tveksamma – De Tveksamma perform songs about Old Nick and other friends (Hanndom productions)

2003 – Tystnaden bryts (Verbum)

2009 – Lodge Doom – The Walpurgis session (Senza Vib)

2009 – Sol Skugga – Gardenia (Accented)

2009 – Sol Skugga – Fairytales and Lullabies (Accented)

2010 – Thomas von Wachenfeldt (Solo) – Malleus Clericum - Hinslåtar, Näckvalser och Häxdanser (Senza Vib)

2011 – Lodge Doom – Visions of Dunkelheit (Senza Vib)

2011 – Rimthurs - Svartnar (Depressive Illusions Records)

2011 – Åsa Jinder – Du rör min själ

2011 – Åsa Jinder – Det hände i Hårga

2011 – John Daniel – Nu är när det händer (Safe & Sound)

2013 – Roger Karlsson – Tecken & spår (Beat Butchers)

2013 – Yohio – Himlen är oskyldigt blå (Ninetone Records)

2013 – Wachenfeldt – Colophon (Sliptrick Records)

2013 – Grave – Morbid Ascent (Century Media)

2014 – Yohio – Together We Stand Alone (Ninetone Records)

2014 – Black Jack (musikgrupp) – Nakna på balkongen (Atenzia)

2015 – Ereb Altor – Nattramn (Cyclone Empire)
2015 – Wombbath – Downfall Rising (Dark Descent Records)
2015 – Yohio – Snöängelns rike (Keios Entertainment/Sony)
2017 – Roger Karlsson – Gubbjävelvärld (Beat Butchers)
2018 – Thomas von Wachenfeldt – Brudlåtar (Senza Via Konst & Musik AB)
2018 – Jan Johansen – Midvinterns stjärna (JJ Records)
2018 – Wachenfeldt – The Interpreter (Threeman Recordings/Sound Pollution)
2018 – Entombed – Clandestine Live (Threeman Recordings/Sound Pollution)
2018 – Yohio – Merry go around (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2018 – Yohio – Tick Tack (Genius) (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2019 – Yohio – My Nocturnal Serenade (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2020 – Yohio – Daydreams (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2020 – Thomas von Wachenfeldt – Arvet efter Pelle Schenell (Senza Via Konst & Musik AB)
2020 – Hulkoff – Pansarfolk (Faravid Recordings)
2020 – Wombbath – Choirs of the Fallen (Transcending Obscurity)
2020 – Wombbath – Tales of Madness (Transcending Obscurity)
2021 – Sofia Jannok – Lávvu (Songs to Arvas)

2021 – Hulkoff – Ragnarök (Faravid Recordings)