CV

THOMAS VON WACHENFELDT

 Curriculum Vitae


PERSONLIGA UPPGIFTER

Jag är för värvarande anställd vid Högskolan Dalarna där jag undervisar i Ljud- och musikproduktion. Är även anställd vid Uppsala universitet där jag undervisar i muskteori.


TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Violin- och ensemblepedagog vid Sundsvall kulturskola 2005-2006 (Arbetsgivare: Sundsvalls kommun)


Klasslärare i musik vid Bergsjöskolan och Gnarps skola 2007-2009 (Arbetsgivare: Nordanstigs kommun)


Framnäs folkhögskola (2011-2014), där jag undervisat i musikhistoria och ensemble, samt instrumentalundervisning i stränginstrument och fiol


Bollnäs folkhögskola (2012-2014), där jag undervisat i musikhistoria, samt sats- och gehörslära.


Forskarstuderande vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Undervisade även i violin, musikpedagogik och musikhistoria, samt handledde examensarbeten.


Var tidigare anställd som universitetslektor i Musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet där jag undervisade och föreläste i didaktik, metodik, musikhistoria, stråk, gitarr, musikteori, arrangering, komposition, ensemble, vetenskapligt skrivande, samt handledde diverse uppsatser och examensarbeten.


EXAMINA

Instrumental- och ensemblepedagog vid Musikhögskolan Ingesund (examen 2006).


Oavslutad konstnärlig kandidatexamen vid Kungliga musikhögskolan.


Filosofie doktorsexamen i Musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet 2015.


Utnämnd till docent 2021.


VETENSKAPLIGA MERITER

Min forskning har hittills fokuserat främst på lärande som traditionellt ägt rum utanför utbildningsinstitutionerna med särskilt fokus på svensk folkmusik och extremare hårdrock.


PEDAGOGISKA MERITER

Förutom de anställningar som redovisats, har jag varit lärare vid otaliga work-shops och kurser i främst folkmusik runtom i Sverige och världen.


ÖVRIGA UPPDRAG

Delägare i Senza Vib Konst & Musik AB. Ett företag med musik- och konsttjänster, samt förlagsverksamhet med utgivning av litteratur, musik och noter.


Har under två mandatperioder varit förtroendevald för Centerpartiet som ordinarie ledamot kommunfullmäktige i Nordanstig, samt en mandatperiod i Kultur- och utbildningsnämnden. Har även varit suppleant i kommunstyrelsen.


Är ledamot nr 3 i Hälsinge Akademi


DISKOGRAFI

1997 – De Tveksamma – Split-CD med Julie Laughs No More (Humla Produktion)

2000 – De Tveksamma – De Tveksamma perform songs about Old Nick and other friends (Hanndom productions)

2003 – Tystnaden bryts (Verbum)

2009 – Lodge Doom – The Walpurgis session (Senza Vib)

2009 – Sol Skugga – Gardenia (Accented)

2009 – Sol Skugga – Fairytales and Lullabies (Accented)

2010 – Thomas von Wachenfeldt (Solo) – Malleus Clericum - Hinslåtar, Näckvalser och Häxdanser (Senza Vib)

2011 – Lodge Doom – Visions of Dunkelheit (Senza Vib)

2011 – Rimthurs - Svartnar (Depressive Illusions Records)

2011 – Åsa Jinder – Du rör min själ

2011 – Åsa Jinder – Det hände i Hårga

2011 – John Daniel – Nu är när det händer (Safe & Sound)

2013 – Roger Karlsson – Tecken & spår (Beat Butchers)

2013 – Yohio – Himlen är oskyldigt blå (Ninetone Records)

2013 – Wachenfeldt – Colophon (Sliptrick Records)

2013 – Grave – Morbid Ascent (Century Media)

2014 – Yohio – Together We Stand Alone (Ninetone Records)

2014 – Black Jack (musikgrupp) – Nakna på balkongen (Atenzia)

2015 – Ereb Altor – Nattramn (Cyclone Empire)
2015 – Wombbath – Downfall Rising (Dark Descent Records)
2015 – Yohio – Snöängelns rike (Keios Entertainment/Sony)
2017 – Roger Karlsson – Gubbjävelvärld (Beat Butchers)
2018 – Thomas von Wachenfeldt – Brudlåtar (Senza Via Konst & Musik AB)
2018 – Jan Johansen – Midvinterns stjärna (JJ Records)
2018 – Wachenfeldt – The Interpreter (Threeman Recordings/Sound Pollution)
2018 – Entombed – Clandestine Live (Threeman Recordings/Sound Pollution)
2018 – Yohio – Merry go around (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2018 – Yohio – Tick Tack (Genius) (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2019 – Yohio – My Nocturnal Serenade (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2020 – Yohio – Daydreams (Keios Entertainment/Rehn Music Group)
2020 – Thomas von Wachenfeldt – Arvet efter Pelle Schenell (Senza Via Konst & Musik AB)
2020 – Hulkoff – Pansarfolk (Faravid Recordings)
2020 – Wombbath – Choirs of the Fallen (Transcending Obscurity)
2020 – Wombbath – Tales of Madness (Transcending Obscurity)
2021 – Sofia Jannok – Lávvu (Songs to Arvas)

2021 – Hulkoff – Ragnarök (Faravid Recordings)