Research

ResearchMin forskning har hittills fokuserat främst på lärande som traditionellt ägt rum utanför utbildningsinstitutionerna med särskilt fokus på svensk folkmusik och extremare hårdrock. Jag har också ett stort intresse för musik- och idéhistorisk forskning, samt även musikvetenskap.


I min forskning har jag intresserat mig främst för sociologiska och hermeneutiska teoribildningar som Bourdieus fältteori, samt Ricœurs olika teorier kring tradering och mimetiska processer. Jag har även haft stor nytta av Lave & Wengers teorier kring praxisgemenskap och situerat lärande, samt i viss utsträckning Berger & Luckmans institutionaliseringsteori.


Publikationslista (Refereegranskade publikationer)


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström, Sture & Liljas, Juvas Marianne (2012). Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920- talet. I: Nielsen, Frede, V.; Holgersen, Sven-Erik & Graabræk Nielsen, Siw (red), Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 13 (pp. 115–130). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström Sture & Liljas, Juvas Marianne (2013). Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess historiska rötter. I: Holgersen, Sven- Erik; Georgii-Hemming, Eva; Graabræk Nielsen, Siw & Väkevä, Lauri (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 14 (pp. 73-89). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en folk- och världsmusikutbildning. I: Derkert, Jacob; Lund, Tobias & Wallrup, Erik (red). Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research/ STM-SJM 96:2 (pp 23-41). Svenska samfundet för musikforskning.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Vi speler inga covers vi e’! – Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier. I: Musikk og tradisjon (pp 53-83).


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2017). When hell freezes over. I:  Kallio, Alexis; Alperson, Philip & Westerlund, Heidi (red). Perspectives on Music, Education and Religion: A Critical Inquiry. Helsinki: Sibelius Academy of Music. (Ej än publicerad)


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2017). The Becomings of Satanist Musicianship: A study of how Black metal musicians describe their learning processes. I: Varkøy, Øyvind; Kallio, Alexis; Georgii-Hemming, Eva & Pio, Frederik  (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 18. Oslo: NMH-publikasjoner. (Ej än publicerad)

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera