Research

ResearchMin forskning har hittills fokuserat främst på lärande som traditionellt ägt rum utanför utbildningsinstitutionerna med särskilt fokus på svensk folkmusik och extremare hårdrock. Jag har också ett stort intresse för musik- och idéhistorisk forskning, samt även musikvetenskap.


I min forskning har jag intresserat mig främst för sociologiska och hermeneutiska teoribildningar som Bourdieus fältteori, samt Ricœurs olika teorier kring tradering och mimetiska processer. Jag har även haft stor nytta av Lave & Wengers teorier kring praxisgemenskap och situerat lärande, samt i viss utsträckning Berger & Luckmans institutionaliseringsteori.


PUBLIKATIONSLISTA (Peer-reviewgranskade texter)


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström, Sture & Liljas, Juvas Marianne (2012). Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920- talet. I: Nielsen, Frede, V.; Holgersen, Sven-Erik & Graabræk Nielsen, Siw (red), Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 13 (pp. 115–130). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström Sture & Liljas, Juvas Marianne (2013). Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess historiska rötter. I: Holgersen, Sven- Erik; Georgii-Hemming, Eva; Graabræk Nielsen, Siw & Väkevä, Lauri (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 14 (pp. 73-89). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en folk- och världsmusikutbildning. I: Derkert, Jacob; Lund, Tobias & Wallrup, Erik (red). Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research/ STM-SJM 96:2 (pp 23-41). Svenska samfundet för musikforskning.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Vi speler inga covers vi e’! – Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier. I: Musikk og tradisjon (pp 53-83).


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2017). The Becomings of Satanist Musicianship: A study of how Black metal musicians describe their learning processes. I: Varkøy, Øyvind; Kallio, Alexis; Georgii-Hemming, Eva & Pio, Frederik  (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 18. Oslo: NMH-publikasjoner.


Ferm Almqvist, C., Gullberg, A., Hentschel, L., Mars, A., Nyberg, J., & von Wachenfeldt, T. (2017). Collaborative learning as common sense – structure, roles and participation amongst doctoral students and teachers in music education – beyond communities of practice. Visions of Research in Music Education, 29


von Wachenfeldt, Thomas (2018). Folkmusikfältets uppkomst och autonomisering tolkat genom tre kulturfurstars strategier. I: Åkesson, Ingrid (red). PULS: Musik- och dansetnologisk tidskrift, Vol 3, 2018. Stockholm: Statens musikverk.


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2019). When hell freezes over. I:  Kallio, Alexis; Alperson, Philip & Westerlund, Heidi (red). Perspectives on Music, Education and Religion: A Critical Inquiry. Helsinki: Sibelius Academy of Music.


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2020). ”You who hate God”: Channeling hate through the sound of Lucifer. I: Kallio, Alexis. (red). Difference and Division in Music Education. Abingdon och New York: Routledge.


von Wachenfeldt, Thomas (2021). Rekonstruktion och revitalisering – Ett försök att återbörda några hälsingska spelmansnummer till en föreställd ursprungsdräkt. En studie om att utifrån interpretatoriska verktyg från äldre konst- och folkmusikalisk tradition tolka spelmansmusik med rötter i 1700-talet. I: Eriksson, Karin (red). Musikk og tradisjon. Sofiemyr: Novus

THOMAS VON WACHENFELDT